Alexis Kliniek

Urologie, chrirurgie, dermatologie, spataderzorg, proctologie

Wanneer u door uw huisarts of medisch specialist wordt verwezen en u komt bij Alexis Kliniek, worden de kosten van een consult, diagnostiek en behandeling bij de uroloog, chirurg en dermatoloog vergoed door uw zorgverzekeraar.

Omdat wij (nog) geen contracten hebben met verzekeraars, bepaalt de verzekeraar uiteindelijk welk bedrag zij bereid is te betalen. Dit is meestal 60-100% van het tarief, afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Het resterende deel neemt Alexis Kliniek voor haar rekening. Dit geldt voor alle verzekeringen en alle polissen. Buiten het verplichte jaarlijkse eigen risico betaalt u dus geen eigen bijdrage, net als in het ziekenhuis. Prijslijsten kunnen op aanvraag verstrekt worden.

over-ons

Als u een verwijzing van de huisarts heeft, wordt het eerste bezoek en het echo onderzoek altijd vanuit uw basisverzekering vergoed. Wanneer uw verzekeraar aangeeft dat zij minder vergoedt, neemt Alexis de rest voor haar rekening. Houdt u wel rekening met verrekening met uw eigen risico.

Vanaf januari 2012 heeft het college van zorgverzekeraars besloten dat de behandeling van kleinere spataders niet meer vergoed wordt in de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen ook niet meer via het aanvullende verzekeringspakket. Is er sprake van een uitgebreider ziektebeeld rondom de spataders, dan worden behandelingen wel vergoed.

Niet alle spataderbehandelingen worden vergoed.

De arts kan u tijdens het eerste bezoek direct vertellen of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Houdt ook hierbij wel rekening met uw eigen risico.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ziekenhuizen verplicht te werken volgens de DBC-systematiek.

Wat is een DBC?

In de zorg wordt gewerkt met DBC’s. Een DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Op het moment dat een patiënt zich met een zorgvraag bij Alexis Kliniek meldt, openen wij een DBC-traject. In dit traject leggen wij gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en een aandoening te behandelen. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met de specialist zijn, een onderzoek of een behandeling. Wij sturen een rekening voor het gehele DBC-traject niet voor elke activiteiten afzonderlijk. Bij een aantal zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks de nota declareren een aantal kan alleen via u worden gedeclareerd.

Waarom kan er vooraf niet altijd een goede indicatie van de kosten worden gegeven?

Het is van tevoren niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van een DBC-traject zijn. Eerst moet de specialist de diagnose vaststellen en beoordelen welke onderzoeken en behandelingen er nodig zijn om u te helpen.

Indien u in het buitenland verzekerd bent dient u in het bezit te zijn van een geldige European Healthcare Insurance Card (EHIC-kaart). Deze kaart dient u in de kliniek af te geven, zodat de behandelingen gedeclareerd kunnen worden.

Bent u verhinderd om naar een afspraak te komen, wilt u zich dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk 48 uur van te voren, afmelden via (010) 310 79 40 of ons een e-mail sturen.

U kunt direct een nieuwe afspraak maken en er kan wellicht een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Patiënten die binnen 48 uur voor de afspraak afzeggen of zonder afzeggen niet verschijnen op hun afspraak, krijgen een rekening thuis gestuurd (het zogenaamde ‘wegblijftarief’).

De zorg die verleent wordt bij Alexis Kliniek valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat u, net als in het ziekenhuis, niet meer kwijt bent dan uw eigen risico.

De eigen bijdrage schelden wij kwijt. U betaalt dus nooit meer dan uw eigen risico!

Alexis Kliniek wil u graag ontzorgen als patiënt. Echter mogen wij de facturen bij de Menzis, CZ, OHRA, Zilveren Kruis, DSW ASR niet rechtstreeks indienen. Dit betekent dat u de factuur indient bij uw zorgverzekeraar. Tot u reactie heeft van uw zorgverzekeraar hoeft u nog niks te betalen!

Een kopie van het volledige vergoedingenoverzicht stuurt u per post; Thomas Mannplaats 301 3069 NJ Rotterdam of per mail, declaraties@alexiskliniek.nl naar ons toe. Onze administratie neemt dan contact met u op over het te betalen bedrag. Ook hebben wij een inloopspreekuur op de maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u voor al uw facturatievragen terecht bij ons.

Bij alle overige zorgverzekeringen zoals VGZ, ONVZ, Nationale Nederlanden en Univé , dienen wij de factuur voor u in. Hiervoor hoeft u dus niks te doen.

Heeft u na bovenstaande gelezen te hebben nog vragen? Neem dan contact op met declaraties@alexiskliniek.nl of bel met 010-3107940. Onze medewerkers helpen u graag!