Alexis Kliniek

Veelgestelde vragen

Uiteraard krijgt u tijdens het consult de mogelijkheid om uw vragen te stellen. Mocht het na uw bezoek niet helemaal duidelijk zijn of blijven er vragen, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch of per email.

Mocht u, nadat u bij ons bent geweest, de volgende klachten hebben, neemt u dan contact met ons op:

 • koorts > 38,5 graden
 • ondertemperatuur < 36 graden
 • Nabloeding die niet te stelpen is
 • flinke rillingen, klappertanden
 • bij spataderbehandelingen een dik rood of juist wit been
 • pijn bij de ademhaling
 • na een ingreep pussende (gele afvloed) of lekkende wonden, ervaart u toename van pijn en/of roodheid rond de wond of warm aanvoelt

Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Bij een dikke tong, piepende/moeilijke ademhaling, flauwvallen, dient u direct naar de spoedeisende hulp te gaan!

over-ons
 • Verwijsbrief
 • Identiteitsbewijs
 • Verzekeringspas
 • Medicatielijst

Consult Chirurgie 1 week  , ingreep 1 week na consult
Dermatologie 3 weken, ingreep 1 week na consult
Huidtherapie 1 week, direct of 1 week na consult
Proctologie 1 week behandeling direct
Spataderen 1 week, ingreep 1 week na consult
Urologie 1 week, ingreep 1 week na consult ( bij behandeling onder narcose in overleg)

Wij hebben geen contract met zorgverzekeraars echter de zorg die verleent wordt bij Alexis Kliniek valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat u, net als in het ziekenhuis, niet meer kwijt bent dan uw eigen risico.

De eigen bijdrage schelden wij kwijt. U betaalt dus nooit meer dan uw eigen risico!

Zorg uit het basispakket wordt vergoedt als u een doorverwijzing heeft.

Vanwege administratieve redenen kunnen wij alleen periodiek factureren. Nota’s worden tot 3 jaar na behandeldatum geaccepteerd en vergoed door uw verzekeraar.  

Nee, u hoeft het bedrag niet voor te schieten. U dient eerst de nota’s in bij uw verzekeraar. Deze betaalt binnen 3 tot 10 werkdagen de vergoeding aan u uit. Aan de hand van het vergoedingenoverzicht maakt u de vergoeding plus het ingehouden eigen risico naar ons over.

Het eigen risico wat uw verzekeraar inhoudt, betaalt u wel aan ons. Dit is altijd voor rekening van de patiënt bij een bezoek aan een medisch specialist. Kosten die niet vergoed worden om de reden dat er geen afspraken zijn tussen ons en uw verzekeraar, hoeft u niet te betalen. U betaalt dus geen eigen bijdrage.

Als u een kopie, scan, foto of screenshot kunt voorleggen waaruit blijkt dat uw verzekeraar een deel van de rekening niet vergoedt (buiten het eigen risico), hoeft u deze kosten niet te betalen. Deze kopie, scan, foto of screenshot kan per e-mail of per post worden verstuurd.

Dat kan. Voor het maken van betaalafspraken kunt u contact opnemen met onze praktijk. Dit kan per e-mail, post of telefonisch.